Velkommen !                                                                                                      

Overskriften for indsatsen på Specialinstitutionen Forchhammersvej er:

Helbred og bolig

Specialinstitutionen, en del af Københavns Kommunes tilbud til stofafhængige, er Kommunens  behandlings-, hjemløse-, pleje- og botilbud til stofafhængige med særlige helbredsproblemer. Institutionen varetager derudover opsøgende virksomhed og formidler behandlingstilbud til brugere bosat udenfor Københavns Kommune.

Indsatsen er helhedsorienteret, tværfaglig og teamorganiseret i følgende rammer:

Formålet med indsatsen er, at sikre behandlingstilbud med integrerede sundhedsmæssige, medicinske, psykologiske og sociale ydelser, der tilbydes som en individuel, behovsbestemt helhedsindsats lige fra kontakt, motivation, støttende og udviklende behandling med det formål at sikre den enkelte bruger hjælp til at opretholde en symptomfri og rask hverdag – med så høj livskvalitet som muligt, - og til en egentlig intensiv pleje i terminale forløb.

Link til Københavns Kommunes kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug.

Udover de direkte brugerrettede opgaver tilbydes en række serviceydelser til behandlingssystemet for stofafhængige. På Specialinstitutionens laboratorium gennemføres der urinprøveanalyser, blodprøve og EKG-tagning.

Institutionen varetager storindkøb af medicinflasker og labels til brug for øvrige behandlingsinstitutioner. Bestillingsblanket.

Institutionens aktuelle udviklingsplan, der danner grundlag for denne hjemmeside, er udarbejdet efter demokratiske principper, hvor den enkelte medarbejder er inddraget i udvælgelsen af udviklingsmål. I denne proces har det været forudsat, at mål og metoder har været valgt med behørigt hensyn til Københavns Kommunes og Specialinstitutionen Forchhammersvejs værdigrundlag. Alle mål vurderes relevante i forhold til Sektorplan for Københavns Kommunes indsats for stofafhængige. Der er tale om en blanding af både ”hårde” og ”bløde” mål.